top of page

LA FALITA

EVENTS

Join the events with our special PROMOTION

Scroll Down

 • ศ. 25 ต.ค.
  ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก
  25 ต.ค. 2562 16:00 – 27 ต.ค. 2562 22:00
  ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, 286 ถนน รามคําเเหง Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Krung Thep Maha Nakhon 10240, Thailand
  25 ต.ค. 2562 16:00 – 27 ต.ค. 2562 22:00
  ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, 286 ถนน รามคําเเหง Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Krung Thep Maha Nakhon 10240, Thailand
  S-SHOP ZONE BOOTH No. : S6
  แชร์
 • ส. 28 ก.ย.
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  28 ก.ย. 2562 16:00 – 30 ก.ย. 2562 22:00
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2 ซอย รามคำแหง 2 Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
  28 ก.ย. 2562 16:00 – 30 ก.ย. 2562 22:00
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2 ซอย รามคำแหง 2 Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
  BOTH NO. : B51 (บูธที่ 2 นับจากด้านซ้ายของเวที)
  แชร์
 • ส. 03 ส.ค.
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  03 ส.ค. 2562 16:00 – 05 ส.ค. 2562 22:00
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2 ซอย รามคำแหง 2 Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
  03 ส.ค. 2562 16:00 – 05 ส.ค. 2562 22:00
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2 ซอย รามคำแหง 2 Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
  BOOTH NO. : B51 (บูธที่ 2 นับจากด้านซ้ายของเวทีงาน)
  แชร์
 • ส. 18 พ.ค.
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  18 พ.ค. 2562 16:00 – 21 พ.ค. 2562 22:00
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2 ซอย รามคำแหง 2 Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
  18 พ.ค. 2562 16:00 – 21 พ.ค. 2562 22:00
  ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2 ซอย รามคำแหง 2 Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, Krung Thep Maha Nakhon 10250, Thailand
  BOOTH NO : B51 (บูธที่2 ด้านซ้ายของเวทีงาน)
  แชร์
 • ศ. 19 เม.ย.
  ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก
  19 เม.ย. 2562 16:00 – 22:00
  ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, 286 ถนน รามคําเเหง Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Krung Thep Maha Nakhon 10240, Thailand
  19 เม.ย. 2562 16:00 – 22:00
  ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก, 286 ถนน รามคําเเหง Khwaeng Hua Mak, Khet Bang Kapi, Krung Thep Maha Nakhon 10240, Thailand
  BOOTH NO. : L28
  แชร์
bottom of page